Fotografické a filmové služby


Další oblastí, kterou jsme schopni pokrýt, jsou fotografické a filmové služby. Ty poskytujeme zásadně za použití nejmodernější techniky.

V rámci fotografických služeb obstaráme foto- a videodokumentaci, časosběr nebo letecké snímkování.

Filmové služby v sobě zahrnují kompletní produkci i postprodukci.

Michelská 29/6, 140 00 Praha 4, info@ctech.cz, tel.: +420 261 215 644 | CTECH s.r.o ©2013
back